تلاش فولاد متیل برای کاهش قیمت تمام شده و رقابتی شدن صنایع لوازم خانگی

محمد تاجمیر ریاحی، مدیرعامل شرکت فولاد متیل در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی گفت: شرکت فولاد مبارکه به عنوان مهمترین تولیدکننده ورق‌های موردنیاز صنایع لوازم خانگی در سال‌های گذشته فعالیت کرده است. فولاد متیل توانسته خدمات مورد نیاز این صنایع را تا حد زیادی برآورد کند و در جهت کاهش قیمت تمام شده و رقابتی شدن محصولات تولیدی گام‌های موثری بردارد.