بازدید جناب آقای دکتر صادقیان مدیر کل صمت استان یزد از شرکت فولاد گستر یزد


دکتر صادقیان مدیرکل محترم صمت استان یزد طی بازدید از خطوط تولید شرکت فولاد گستر یزد از رسالت این شرکت و همچنین نحوه ی خدمت رسانی به صنایع پایین دستی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در استان یزد مطلع گردیدند.

ایشان همچنین شفافیت در عرضه محصولات و یافتن راهکار جدید در کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه برای شرکتها صنعتی مصرف کنند محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مورد تاکید قرار دادند.